In my beginning is my end.
Abyste se stali tím, čím nejste, musíte projít cestou, po niž nejdete.
A to co nevíte, je jedinou věcí, kterou víte.
A to co vlastníte, je tím co nemáte.
A místo, na kterém jste, leží tam, kde nejste.
- T. S Eliot.
-East Coker III.

16.kapitola

7. ledna 2015 v 18:03 | Prostě Vanesa |  ďablová dcera!
No, týý jo! Dlouho vám na to ni nenapíšu. Jsem vyprázdnila celou svou zásobu promyšlených zvratů. Je to taková oddechová kapitola. Až příští kapitolu to pořádně začně!
Statistika: 56 stran , 148 859 znaků (bez mezer)

Že by konečně odhlalení nějakého toho tajemství?


Všichni tu dámu upřeně sledovali. Sam měla pocit, že jí někoho strašně připomíná. V místnosti se naházela ona, Selma, Thémet, ta žena a dokonce i Jake. Vypadal jako obvykle. Nedbale rozcuhané ale sexy vlasy. Jeho pokožka jakoby se proklínala. Pod očima mu tančili kruhy jako zející díry. Dračí bytost se vedle ní škubla.
"Kdo je jeho sestra?"
Dáma v černém kabátě a červenýma rukavicemi sklonila své oči na úroveň dívky.
"Řeknu vám příběh," řekla prostě. Svlékla té rudé křiklavé rukavice.
"Zamilovala jsem se do jednoho krásného a nesmírně šlechetného prince. Jeho srdce patřilo mě a moje zase jemu. A tak jsem porodila chlapečka. Byl ve vynikající formě a velmi zdráv. Muž se mi brzo vypařil a odešel tak, kde má konečně klid. Pár dní poté si mě našel ďábelský netvor, který mě bohužel znásilnil, a já jsem mu slíbila věrnost. Nestačila jsem dát dítě ani jméno. Když jsem ale zjistila, že jsem znova těhotná ale tentokrát s ďáblem, utekla jsem ke Swaguí, která mi pomohla a také poradila. Řekla mi, ať mého dalšího potomka pojmenuju a jeho pravé jméno utajím. Tak jsem to taky udělala. Když už můj druhý manžel klepal na dveře, poprosila jsem svou přítelkyní, aby řekla mému prvorozenému jméno, až přijde čas. Že tak se najdou. Má dcera se jmenuje Allesiex a syn Xeisell. Kdyby jeden z vás jednou přemýšlel nad jejich mi jmény, zjistili byste, že jsou si velmi podobná. Allesiex je obráceně Xeisella. Jen to "a" se vytrhlo a stvořil se můj Xeisell."
Jake zaskučel a vrazil přímo do středu místnosti.
"Půjdu ho najít," oznámil všem.
"Takže, vy jste celou dobu věděla jejich jména a neozvala se? Proč?"
Selma vyzařovala vždy veselosti, ale teď byla zdrcená.
"Schovala jsem se ve městě duchu."
"Proč jste se teď vrátila?"
"Periculum se blíží." Odhodila žena kabát a vrazila do dveří. Pochodovala přímo do náruče královny elfů a krále.
"Co řekla?" podivila se pochvíli dračí žena.
"Nebezpečí se blíží."

James se držel za křovím. Ďábel vybíhal z té jeskyně a pokřikoval něco na vojáky. Něco se tam dělo, ale to mladého muže nezajímalo. Zajímalo ho pouze to, co táhlo do té bryndy. Když byl spokojený s dálkou, kterou ten zlomocný netvor urazil. Pomalu a opatrně vylezl z křoví a vydal se. Ten tunel mu přišel jako něco nekončícího a také velmi zlovolné. Málem to vzdal, ale před ním se objevilo mihotavé světlo, kterého vybízelo přidat se k jeho radosti. To co se mu zjevilo po vteřinĚ, už nadobro neodpáral z duše. Rozkřikl by se, kdyby mu někdo nedotkl velkou dlani ramene.
"Jsem Jake. Posílá mě Selma."
Ach, bože. Selma se bude zlobit.
"Odnesu jí a pak jí pohřbíme. Můžeš vyrazit napřed," pokračoval hlas.
Otočil se a ruka patřila chlapcovi stejně starému jako jeho mrtvá sestra. Překvapilo ho to, protože cizinec měl tvrdý a chladný hlas.
Poslechl. Jake zůstal sám s ležící dívkou.
Už mu nepřipadala tak krásná jako s hýřícím úsměvem a laškovnými oči. Toto nebyla ona. Černé vlasy zůstaly černými a pleť netrpěla na rozklad. Byla věčná i po smrti. Tuhle dívku nelitoval, ani neměl pro ni slabost. I přes to, ale zachovával se půd, který se mu poslední pár dní vryl do paměti velice hluboko. Přemýšlet o ní a bát se o ní. Dotkl se jejich víček a zvedl je. Byl by rád, kdyby tam trčely ty černé e nesmírně vlivné oči. Ale tohle si nepředstavoval. Žádná zornička, nic. Pouze dvě velké díry. Nemohl to dále pozorovat a tak si jí přehodil přes záda a vyrazil k hradu.

"Hej ty!" ukázala Raprína na šestiokého netvora. "Ty půjdeš se mnou do zadu mě chránit. Vezmi si dva navíc a pojď te. Budu dávat rozkazy vzadu."
"Ano, má paní."
A tak Raprína, žena ďáblova, stála vzadu a přemýšlel o jejím životě.
Jako jediná se oženila s tím mužem a jediná s ním má tolik netvorů. Ale přesto si hledal jiné a rodil mrzuté monstra. Vykopávky. Zakázala mu pouze jednu, protože ji sama nenáviděla. Ty vykopávky se totiž na něco hodili. Výborně zabíjeli. I Tracy povolila a nikdy se nedozvěděla, že i ji si vzal. A jí chtěl usmrtit. Jenže ta jeho utekla. Raprína nebyla zlým člověkem. Dlouhou dobu velela armádě. Pak se ale zalíbila netvorovi a odešla od armády.
"Jak se jmenuješ?" zeptala se šestiokého netvora.
"Skiml, má paní."
"Hlídej mě pořádně, Skimle."
Z jejího snění ji probudila taková malá věcička na obzoru. Třpytila se, ale nikdo jiný jí nejspíš nezpozoroval. Co to sakra je? Někde to přeci už viděla!
Nechtěla vyvolávat paniku a tak tu věcičku pozorovala nadále. Tich věciček se rozrůstalo.
"To je..!"
V té chvíli jí upadla hlava a krev se roztřískla všude.
"Udělal jsem to, co jste mi řekla," řekl Skiml a vypařil se k jedné lodi.
Raprína se nikdy nedozvěděla, jestli měla pravdu, ale její muž ano.
"Co to sakra je!?" rozkřikl se ďábel.
Až pak uviděl svou mrtvou ženu. Pohrdavě si odfrkl.
"Všichni zpět na lodě! Zaútočíme zítra," rozkázal.
Copak tu děláte víly? Ach, i čarodějnice. To bude bitva.
"Ibant sola nocte."
"Už mi z tebe jebe," pronesla zachmuřeně dívka skloněná nad skleničkou vína, v ruce držela karty.
Už druhý den hráli a zatím to nikdo nevyhrál.
"Co je to za hru, když jí pořádně nemůžeš ani dohrát?" stěžovala si.
"Už bychom dohrála, kdyby ses nechala porazit," odfrkl si mladík.
Za ty dva dny si k němu utvořila náklonnost i slabost. Nesmírně inteligentní, který jí furt otravoval latinou. Kdo by si ho nepřál?
"Je láska krásná? Ne, je zlá, krutá a bodá jako trn!"
Nebo Shakespearem.
"That deep torture may be called a hell,
When more is felt than one hath power to tell
."
"Co takhle Hamleta?" vzdychla a položila srdcovou trojku na stůl.
"Je libo Hamlet? Tak bude," pousmál se a vylovil srdcového anděla.
Sakra!
"Žít nebo nežít - to je, oč tu běží:
zda je to ducha důstojnější snášet
střely a šípy rozkacené sudby,
či proti moři běd se chopit zbraně
a skoncovat je vzpourou. Zemřít - spát -
nic víc - a vědět, že tím spánkem skončí
to srdcebolení, ta sterá strast,
jež patří k tělu, to by byla meta
žádoucí nade všechno."
"Kde to všechno bereš?"
"Jsem inteligentní náhodou od někoho. A navíc si myslím, že Shakespear byl prostě genius."
"Chceš říct, že jsem hloupá?"
"Ne, to nechci, květinko." Blýskl po ní očima.
"Fajn, vyhrál si!" odhodila Kate karty a nabubřeně se na něho zašklebila.
"Chci abys utekla a chci abych ti pomohl," pronesl s nevinným obličejem.
"Cože? Děkuju! Moc ti děkuju!" vyhrkla se k němu a objala ho v té blažené radosti.
"Tak pojď, květinko," smutně se pousmál. Zavedl jí bez obtíže k zádi, kde visela loďka. Přesekl láno a loďka spadla do vody.
"Nechceš jít se mnou?" nesměle se optala Kate.
"Ne, květinko. Ale jistě se uvidíme. Andělé se přitahují, víš?" zazubil se.
Skočila do té nicoty.
"Venit hiems puella maturat"pronesl padlí anděl, ale to už se dívka škrábala do loďky.


To mučivé ticho tížilo její srdce a smrt se nesla před ní, jako větévka spadla. Nenaházela slova pro tuto zemi a nenaházela ani pro smrt. Její neklid se zvětšoval, když nemohla najít své ruce. Po nějaké době jí došlo, že tělo už nejspíše nemá. Dorazily k jezeru a smrt se poprvé zastavila. Sepjala ruce a vyčkávala.
"Toto jezeru ti ukáže cokoliv, co bys chtěla vidět."
"Proč mi pomáháte?"
"Protože můj syn zemřít."
"Co? Syn?"
"To ti pořád nedochází, Allesiex? Tvůj otec je můj syn a ty si má vnučka. Ďábel byl vytvořen ze smrti."
"Jako biologická matka?"
"Ne. A teď vyslov, co chceš vidět."
"Nic si nepamatuju, jen co jsem."
Na jezeru se objevila hrobka a poté rakev. Rakvi ležela dívka a na ní bděli dva lidé. Oplakávali.
"Moje tělo.." úzkostlivě si povzdechla. Jestli se bude muset oživit v hrobě, tak to nebude tak lehké.
"To tělo je královny Temnoty, ne tebe."
"Ale stejně ve mně zůstává to, co jsem byla!" rozhodila a prudce spadla na zem. Bolelo to. Jak je to možné?
"Jen nepatrná část. A to jen pro to, abys ho dokázala porazit," zaskřípěla uraženě smrt.
Nechtěla se vrátit. Vůbec. Proč nemůže odejít do ráje? Tedy, jestli by se tam vůbec dostala.
"Tvůj úkol je těžký. Vlez do jezera a možná se znova zrodíš. Pokud ne, je tu i jiná možnost,"pronesla hrozivě smrt.
Cítila svou moc v sobě. Tu starou a známou.
"Ale zaplať kompasem od blízkého člověka."
No, nic zadarmo. Nic plátno. Mimochodem, ona má kompas?
"Ten který držíš v ruce."
Vždyť nemá ruce. Najednou ale nahmatala ruce a v nich kompas. Od koho byl?

Ehm..Jake! Jake? Jak na něj mohla zapomenout! Hlavně na tu pusu! Jak jí chybí! Povstala a podala smrti. Ta zavrtěla hlavou a ukázala na Jezero. Pomalinku, naprosto pomalinku vlezla do vody a potopila se. Z ruky jí vypadl kompas.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 reveriedreams reveriedreams | E-mail | Web | 7. ledna 2015 v 21:32 | Reagovat

Uf...to se tedy zamotává. ale líbí se mi to!
Nejkrásnější byla ta část, když hráli karty. Přišlo mi to hrozně dojemné a krásné.
Opravdu úžasná kapitola, a oddychová se mi příliš nezdála. Naopak,  děj se zajímavě a nečekaně vyvíjí...

2 Vanessa Vanessa | E-mail | Web | 7. ledna 2015 v 23:10 | Reagovat

[1]: Ono se to zamotá ještě víc. Ale už tam nebude tolik dějových linii, aspon myslím. I postava s tvým jménem se za chvíli někde vynoří.

Oh, taky mě hrozně bavilo sepisovat. Kate a ten padlí anděl jsou moc roztomilý spolu. Jí a jeho přímo zbožňuju, takže se tam ještě oba budou vyskytovat.

Já se budu červenat! Děkuji mockrát! No, mě to tak přišlo, protože, co na vás chystám, nebudeme moc oddychove. Možná vůbec. O tom ještě přemýšlím.

3 stuprum stuprum | Web | 7. ledna 2015 v 23:21 | Reagovat

Nic platno. Bezvadné, odsejpá to a hezky se kupí obrazy. :)

4 Kate Černobílá Kate Černobílá | Web | 8. ledna 2015 v 16:19 | Reagovat

Zatraceně, tehle komentář už píšu podruhé, původně tu měl být už včera (dokonce bych to byla stihla i před Karin, snad poprvé v životě!), ale spadl mi prohlížeč (proklatá Mozilla Firefox), takže se mi to smazalo. Samozřejmě, to mě otrávilo natolik, že jsem zapomněla, co jsem chtěla napsat :) Achjo, teď ten komentář už pro mě úplně ztratil cenu- nebude moc kvalitní, když se nutím papouškovat sama sebe.

No, v tom původním komentáři mělo být přibližně toto:

   Zase jsi mě úplně dostala! Tak teď už mi nepomůže, ani kdybych si dělala poznámky :) Prostě jsem naprosto blbá, nemám vůbec ponětí, kdo je čí příbuzný a čí jméno je čí :) Ale to je zaprvé moje vina, zadruhé to příběhu dodává tajemnost.
   Jé, ty jsi mi oživila Allesiex! Juchů!
A chudinka Raprína...to ji moc dobře teda nehlídali...
   Jen, měla bych takovou hnidopišskou poznámku... v pasáži "...Jako jediná se oženila s tím mužem..." by místo "se oženila s" mělo být spíše "se vdala za", protože "oženit se" se nepoužívá, když mluvíš o ženě. Ale to je jen takový detail, na tom nesejde :)
  Těším se na další kapitolu! Opravdu moc se těším!

5 Vanessa Vanessa | E-mail | Web | 8. ledna 2015 v 19:27 | Reagovat

[3]: Nikdy jsem nepochopila, když někdo uměl potěšit 2-5 větami a získat si ho při tom. Už jsem to pochopila a ty sis mě získal. Mám ráda lidi, kteří umějí věci nazývat správnými názvy a v tvých článcích to jde poznat. Moc děkuju za přečtení-potešilo mě to!

[4]: Poprvé? Vždyť v desítkach článcích si první ty. Až poslední dobou no, ale já věřím, že to dokážeš! To je mi líto, také to nesnáším. Přímo mi to kazí náladu!

To jsem ráda! Když jsem i tebe zamotala! Neboj, klidně budu psát vysvětlivky, jestliže budeš chtít zeptat, kdo byl tamto a kdo tento.

Ale, Kate pamatuješ na Swaguí, která mluvila s jedním sestiokym netvorem před svou smrti? Ale je pravda, že hlídat neumí. Jako bodyguarda bych ho nechtěla.

Asi tě překvapím, že vím o této chybě už když jsem to psala. Jenže jsem to nechtěla měnit a tak jsem se na to jemně...no vykašlala. Ale samozřejmne vím, co je správně a až budu dělat korekturu (fuj, že se blíží!) Tak to s lenosti provedu.

Děkuju za komentář! Jako vždy jsi mi udělala ohromnou radost!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama